Ò tim, jak Kaszëbi pò Pòlsce wãdrowalë

Wëjachalë më w nocë 20 łżëkwiata. Aùtobùs, w chtërnym bëlë przedstôwcowie Gminë Gniewino, Kòla Wiesczich Gòspòdëniów, Mùzeùm Pùcczi Zemi i Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi w Wejrowie, wiesolo nëkôl bez Pòlskã. Pò pôlnim zajachalë më do Skarżëska-Kamianny prawie na… pôlnié. Òb wieczór „Szczypior Kapela” zagrala widzali kòńcert dlô mieszkeńców negò miasta. Tuwò nalézeta relacjã: PROSKARŻYSKO

Wczas reno òdwiedzëlë më Sanktuarium Matczi Bòżi Miloserdzô w Skarżëskù, dze  je replika Òstribrómë. Tej pò òddzãkòwanim sã z najima gòspòdarzama pònëkalë më w górë – na Spisz, prosto, bez Nowi Targ, do Niedzycë.

Czej më pò pôlnim zajachalë, tej to dalo wieczerzã. Gòspòdôrz naju kwatérë, pón Antoni, rôczil naju na charitatiwny kòńcert. Czej to ùczëlë naju chlopi z kapelë to jaż szpérama rëchalë, chùtuszkò sã òbloklë, wzãlë swòje jiństrumeńta a flot më nëkalë na zalã…

Tak tej më wieczór wëszlë… a reno przëszlë, a kòl leżnoscë kąsyczk dëtka na dobrą sprawã òstawilë. Nawetka ò tim w gazétach napiselë. Zazdrzijta le tuwò: NIEDZICAeSpisz

W niedzelã òpanowelë më zómk w Niedzycë. Wszëtkò za sprawą wëstawë ò kaszëbsczich pielgrzimkach: ti rëbacczi z Hélu do Pùcka i ti nadolsczi bez Żarnowsczé Jezoro. Ną òdjimkòwą wëstawã mdą mòglë òbzérac letnicë, jaczi bez lato „szturmùją” zómk.

Na drëdżi dzéń, czej më sã dobrze wëspalë, rëszëlë më bez Jasną Górã pòd dodóm… Jak më reno wëjachalë, tak më w nocë przëjachalë. Szczãslëwie!

Mielë më na ti wëprawie wiele wicy przigòdów… Kò przeńdze na naju réza do legeńdów!

Naju karno wãdrowczików z gòspòdarzama Skarżëska-Kamianny

Ti tam ale są ju ùzbrojony – kò Skarżëskò-Kamianné bëlo czedës znóné z fabriczi rozmajitëch patrónów

Naju szoférzë Michôl i Krësztof chcelë òdlecëc ze swòjima pasażérama, równak zafelowalo… paliwa

Jo, ale to cë je fëjn friz

„Szczypior Kapela” kòńcentrëje sã przed kòńcertã w Dodomie Kùlturë. Za sztócëk zagrają „Tu je nasza zemia”

Jiwònka zachãcywô do òdwiedzeniô Gminë Gniewino

Stolem w robòce. Òn i mlécznô krusza mielë branié

Zdrzéjta Kaszëbi tak sã tuńcëje

„Tu je nasza zemia” – hit wëjazdu

Në i chto je lepszi?

Przed wëjazdã ze Skarżëska do Niedzycë nót sã bëlo pòmòdlëc w kòscele, dze je replika Òstribrómë

Co bë tuwò zaspiewac? „To je naaasze zemio”!

W Niedzycë Kaszëbi bëlë na charitatiwnym kòńcerce…

„Tu je nasza zemia” zagrelë…

Zatuńcowelë…

Dëtczi zbiérelë…

A niechtërny nad renã maluchã z zabawë przejachelë!

Zómk w Niedzycë

W niedzelã, 23 łżëkwiata… „Nas nicht nie wëstraszi”. Nawetka Brunhilda!

Tã, dali, zómk w Czorsztënie

Naju pón na zómkù

Zapòra na Czorsztińsczim Zalewie

Cëż wiele gadac… „Tu je nasza zemia”

Chtëż to wié, mòże czedës na Spiszu téż mdą wòdą pielgrzimòwelë?

Trzeji ùsmióny knôpi

Stolem dërch w robòce

Tuwò téż. Ną razą w władzama gminë Łapszé Wëżné

A tuwò z direchtorką Zómkù w Niedzycë

„Tu je nasza zemia” z wësokòscë

Òb droga mòdlëtwa na Jasny Górze, żebë më zdrów dodóm dojachalë

Comment are closed.

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.