Góra Lemana

W dniach 25 ë 26 rujana béł jem w Tëchòmiu na warkòwniach gazétników zrëchtowónëch bez cządnik „Pòmeraniô”. Z Andrzejã Kraùze dostalë ma zadanié wëwiedzec sã cëż czekawégò je w Piôsznie. Chòc zëmno bëlo jak brzëdôl, równak lónowa sã nama zajachac do Klémensa Lemana – Kaszëbë, chtëren mô wiele czekawëch ùdbów. Midzë jinszima ùmëslëł so wëbùdowac 20-métrową tormã, wioskã Gòtów czë zrëchtowac dlô szkòlôków lasową klasã. Brzôd naji z Andrzejã wanodżi na Górã Lemana mdze mógł òszmakac w „Pòmeranie”. Na dzysô mùszi sygnąc czile òdjimków z Piôszna ë Tëchòmia.

SONY DSC


20-métrowô torma wëbùdowónô bez Klemensa Lemana SONY DSC Najim prowadnikã béł pò skansenie Gòtów béł Klémens Leman ë jegò pies Bruno SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC Andrzej Kraùze ë Wasta Leman na jednym z wiela kùrhanów Lasowô klasa – szkòda, że rzôdkò bez szkòlôków ùżiwónô SONY DSC Na tôblëca je kòmpromisã – jedny nie chcelë ji pò niemieckù, drëdżi pò pòlskù – wszëtczich zgòdzëła kaszëbizna Wëromóntowóny pôrã lat temù ewanielicczi kòscół służi dzysô katolëkóm Stôri pòmink na wdôr mieszkańców gminë Tëchòmie, chtërny zdżinãlë òbczas Wiôldżi Wòjnë

 

Ne starnë ùżëwôją kùszków (an. cookies). Przezérając je bez zjinaczi ùstôwù przezérnika dôwôsz zgòdã do jich spamiãtëwaniô.