Góra Lemana

W dniach 25 ë 26 rujana béł jem w Tëchòmiu na warkòwniach gazétników zrëchtowónëch bez cządnik „Pòmeraniô”. Z Andrzejã Kraùze dostalë ma zadanié wëwiedzec sã cëż czekawégò je w Piôsznie. Chòc zëmno bëlo jak brzëdôl, równak lónowa sã nama zajachac do Klémensa Lemana – Kaszëbë, chtëren mô wiele czekawëch ùdbów. Midzë jinszima ùmëslëł so wëbùdowac 20-métrową tormã, wioskã Gòtów czë zrëchtowac dlô szkòlôków lasową klasã. Brzôd naji z Andrzejã wanodżi na Górã Lemana mdze mógł òszmakac w „Pòmeranie”. Na dzysô mùszi sygnąc czile òdjimków z Piôszna ë Tëchòmia.

SONY DSC


20-métrowô torma wëbùdowónô bez Klemensa Lemana SONY DSC Najim prowadnikã béł pò skansenie Gòtów béł Klémens Leman ë jegò pies Bruno SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC Andrzej Kraùze ë Wasta Leman na jednym z wiela kùrhanów Lasowô klasa – szkòda, że rzôdkò bez szkòlôków ùżiwónô SONY DSC Na tôblëca je kòmpromisã – jedny nie chcelë ji pò niemieckù, drëdżi pò pòlskù – wszëtczich zgòdzëła kaszëbizna Wëromóntowóny pôrã lat temù ewanielicczi kòscół służi dzysô katolëkóm Stôri pòmink na wdôr mieszkańców gminë Tëchòmie, chtërny zdżinãlë òbczas Wiôldżi Wòjnë