Miłotny duet

Czej jesta zakòchóny, tej wôrt swòjémù mùlkòwi co zaspiéwac. Mòżeta to téż zrobic w duece, tak jak Werónika Kòrthals-Tartas ze swòjim slëbnym Łukaszã, chtërny nagrelë miłotną spiéwã pt. Wcyg òd nowa.
Teledisk mòżeta òbezdrzec na starnie Weróniczi w dzélu teledisczi. Żlë chto chce naùczëc sã słowów na pamiãc naléze je na starnie autora tekstu Tómka Fópczi.