VAT

– Donaldze! – grozno riknął, Brónk, wchôdającë bez klepaniô na dwiérze do gabinetu premiéra.
– Dze jes sã skrëł?! – Brónk nëkôł jak ògłëpiałi sznëkrëjąc pò wszëtczich nórtach za swòjim partijnym drëchã. – Jô wiém, że të tu jes. Wëchòdzë, ale ju.
Wtim skrzëpnãłë dwiérzë szafë, z chtërny wëkùknął ùrzasłi Donk.
– Móm ce! Jak ce VATnã jednégò, të, të… – Brónkòwi zafelowa słów, mòcë a kraftu. Sôdł zmarachòwóny na premiérowsczim zeslu, a łaskawò rzekł: Continue reading “VAT”

CSB TV

Òd 1 zélnika sztartëje kaszëbskô telewizjô CSB TV.
Ti chtërny chcą ną stacjã òbezdrzec mùszą wëbrac satelitã HOTBIRD 13E, wpisac czãstotlëwòsc 11,320 GHz, pionową pòlarizacjã V, SER 27500 ë FEC 3/4.

Wicy ò kaszëbsczi TV nalézeta tuwò

Plażowô wòjna

Na plażi w Karwi scësk. Cało kòl cała, białka z Kelców kòle chłopa z Katowic, dzeckò z Pòznaniô kòle dzecuszka z Biôłégòstokù, warszawiôk kòle Szlązaka, pòznaniôk kòle krakòwiaka. Leżą zewsządka zjachóny letnicë grzejącë swòje bladé celëszcza. Kòżden chce miec jak nôlepszi plac, nôczëstszi piôsk, nôblëżi wòdë leżëc. Co sztócëk czëc je stãkanié, rikanié, wrzeszczenié a diôbłowanié. Plażowô wòjna òb lato wcyg warô. Continue reading “Plażowô wòjna”

Pomerania 7-8/2010

II. Zjazd Kaszubów w Pucku (fotoreportaż)
III. Medale Stolema (fotoreportaż Beaty Sulickiej i Michała Kossa)
IV. Sobótka w Jastarni 2010 (fotoreportaż Natalii Szulc)

2. Od redaktora
Pierwszy zjazd w Chojnicach w 1999 roku był reakcją na znalezienie się Kaszub w jednym województwie. I chociaż nie satysfakcjonowała nazwa: pomorskie (uważano, że lepiej odzwierciedlałaby charakter województwa: kaszubsko-pomorskie) – manifestowano radość. Starano się również pokazać, że odwieczni gospodarze ziemi pomorskiej przetrwali w dużej liczbie oraz w dobrej kondycji i mają niemało do zaoferowania. Było to wielkie święto i takim pozostało, obchodzone w różnych miastach Kaszub, stanowiące dla samorządów i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego nie lada wyzwanie, z którym jednak radzą sobie wyśmienicie, o czym mogliśmy się przekonać także ostatnio w Pucku.
Edmund Szczesiak Continue reading “Pomerania 7-8/2010”

Pòwëbòrczé zajiscenié premiéra

Zajiscony, Donk, trzimiącë sã za głowã sedzôł w swòjim gabinece. Wtim chtos zaklepôł na dwiérze.
– Chtëż zôs?! – krziknął znerwòwóny.
– To jô – za dwiérzama dało sã czëc cëchi głos: – Brónk.
– Ach jo, to të – wzdichnął Donk. – Në pòj, pòj. Mùszimë w kùńcu pògadac!
– Wiém, wiém. Móm diôbła narobioné – Brónk cãżkò sôdł w zeslu, a zaczął bic sã w piersë.
– Diôbła narobioné to je mało rzekłé. To je kùńc swiata. Kùńc władzë – machnął pają zrezygnowóny premiéra. – Mùszôł të dobëc?
– Tak jakòs wëszło – Brónk sedzôł ze zwiészoną knérą. Continue reading “Pòwëbòrczé zajiscenié premiéra”

Bùrméster Brzëchôłk

Przódë, przódë lat, lata lateczné temù nazôd, w môłim Pùckù, nad sztrądã Pùcczi Plëtë leżącym, żił mądri człowiek zwóny Brzëchôłkã.
Niechtërny pòwiôdają, że w jegò żëłach płënã krew pradôwnëch mieszkańców kaszëbsczi zemi – stolemów – stwòrzeniów wikszich òd nôwikszich chójków w lese rosnącëch, a mòcnészich òd nômòcnészich strongmenów. Continue reading “Bùrméster Brzëchôłk”

Zjôzd Kaszëbów w Pùckù

Pòdsëmòwanié: bëlné wiodro, bana napchónô, dwie binë, wiele fejnëch lëdzy, farwno, spòntaniczno, wiesoło, super wëstãpë The Damrockers, CSB, Weroniczi Kòrthals, Skaldów…, bëło dze a co zjesc ë wëpic… Wszëtczégò jem nie widzôł a nie czuł, temù mòżeta smiało kòmeńtowac, co sã Wama widzało, a co nié 🙂

Tu nalézeta teledisk do Pùcczi frańtówczi: http://www.youtube.com/watch?v=An7dUmluoZk&feature=related

Òbezdrzeta jak bëło:

Continue reading “Zjôzd Kaszëbów w Pùckù”